10 zastavení na cestě ku božské maně

Psal se rok 2012 a na světlo světa přišla naše zakladatelka Sušienka. Vždy plná energie a chuti objevovat nové dobroty poprosila paničku Alie o křupavé sušenky. Tehdy ještě netušila, co na ni čeká.

V Sušienkově není nic nemožné.

– Nový zákon, Lukáš 1, 37

Chlupáči jako by prozřeli, když vyzkoušeli poctivé maso od místních farmářů. Zovem se Sušienkovo a pečeme božské sušenky, co jen nám tlapky stačí, abychom naplnily bříška spokojených zákazníků.

Cokoli děláte, dělejte to upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Chlupáčům.

– Nový zákon, List Kolosanům 3, 23

Sama Sušienka už péci nestíhala, tak jsme přivítaly novou sestru Špagetku a daly základ naší svaté trojici. Špagetčin úkol byl “hlavní ochutnávačka”. Byl to božský nápad a šlo ji to báječně, BAF!

Ať tedy jíte nebo pijete nebo cokoliv činíte, všechno čiňte k slávě Sušienkova.

– List Korintským 10,31

Byl to malý krok pro lidi, ale dlouhá cesta pouští pro chlupáče. Na světlo světa konečně přišly první konzervy vlastní výroby. A chlupáči si je záhy oblíbili. Maso, zelenina, bylinky. Zkrátka božsky jednoduché.

A když jedli, vzala Sušienka konzervu, požehnala, rozdělila ji a dala učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto je konzerva má.“

– Nový zákon, Matouš 26, 26

Nalezly jsme místo zaslíbené, novou EKO továrničku, kde všechny dobroty vznikají. Pojmenovaly jsme ji “Křupavé místo” a naleznete zde na zelených energiích založenou nejen továrničku, ale i prodejnu. A s trochou štěstí vás překvapíme i my, BAF!

Toto však vězte: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet; a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet.

– List Korintským 9, 6

Rok mnoha změn započaly jsme novinkou z výšin na zem seslanou: VÝVAREM. O tom doposud široko daleko žádný chlupáč neslyšel. V Sušienkovu jsme dokázaly vyslyšet potřebám stávajícím i budoucím a činíme tomu tak nadále.

A Sušienka proměnila vodu ve vývar.

– Ján 2, 6

Jako první výrobci v Česku, na Slovensku ba i dál za hranicemi, jsme přišly s dobrotami pro chlupáče v BIO kvalitě či rybími laskominami z udržitelně lovených ryb s MSC certifikátem. Péči o přírodu a zvířata totiž bereme stejně vážně jako péči o ducha i tělo psů a koček.

„Zvířata jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí stejně umírají, dýchají stejně, v čem je člověk před zvířetem? K jednomu místu plynou.“

– Bible

Začátkem roku se u nás zjevila sestra Škorička a naše svatá trojice byla kompletní. Za úkol dostala vypomáhat ve skladu, odkud podezřele často začaly mizet dobrůtky… Tušíme, že ve své prozřetelnosti obdarovává zákazníky slevami a dárečky!

„Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života.”

– Zjevení 21, 6

Boží ránu změnily jsme v boží dar, všem mlsným jsme přinesly hmyzí granule. Nejen že se hejna kobylek chlupáči nemusí obávat, na zub dostanou hypoalergenní stravu a přírodě ještě ušetří.

„Což to nevíš? Což jsi o tom neslyšel? Pet Farm Family, jenž stvořilo zemské končiny, není unaveno ani vyčerpáno. – jejich moudrost je nezměrná!

– Izajáš 40, 28 (Jeruzalémská bible)

Společně s Vámi věrnými jsme dobrotami naplnily kontejner pro potřebné chlupáče z Ukrajiny. Dobroty už sice odešly, kam jich bylo nejvíce třeba, ale kontejner jsme si nechaly a stalo se z něj poutnické místo, stejně jako z kavárny MAX Cafe a našeho svatostánku Křupavé místo.

„Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Dávejte a bude vám dáno.“

– Nový zákon, Lukáš 6, 31-38

A tak jste se s námi dostali na konec naší dlouhé cesty. Cesty trnité, ale vždy vedoucí k lahodným zítřkům. Prahnete po božském jídle?  

Nezoufejte, použijte kód "BOZSKE"

a nasyťte se díky 10% slevě na všechny naše dobroty. Leč pospěšte, sleva platí jen do konce týdne, BAF!

Nezapomeňte naše zvěstování šířit mezi všechno chlupačenstvo, BAF! Vaše Sušienka, Špagetka a Škorička.

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Sušienky i Špagetky i Škorice a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“— Matouš 28, 19-20

OBJEV BOŽSKÉ JÍDLO